browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lidmaatschap

Nadat je aan 3 bijeenkomsten hebt deelgenomen, kun je lid worden van Lusira door het betalen van de contributie. Bij een 4e deelname van een bijeenkomst ben je verplicht lid te worden. De kosten voor het lidmaatschap van Lusira bedragen € 10,= per kalenderjaar. Met deze contributie-onkosten ontvang je eenmaal per jaar een ledenlijst, een reglement en informatie over onze ontmoetingsbijeenkomsten en activiteiten. Verder worden hier de onkosten van vergoed voor publicatie en het beheren van de website. De ledenadministratie verstuurt géén acceptgirokaarten, d.w.z. dat je zelf de contributie door overschrijving moet overmaken vóór 15 januari van telkens het nieuwe kalenderjaar. Mocht u halverwege van het jaar lid worden van Lusira, dan betaalt u € 5,= contributie. Dit is het minimale bedrag aan contributie.

Lusira is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 55167004

Het IBAN nummer van Lusira is  NL20 RABO 016 779 41 75 t.n.v. Lusira Ravenstein